Zalety zastosowania zawieszek uniwersalnych z wymiennymi poprzeczkami:
a) Możliwość minimalizacji kosztów zakupu zawieszek przy
możliwości szybkiej wymiany poprzeczek
b) Możliwość szybkiego przezbrojenia zawieszki na inne
poprzeczki dedykowane dla innego detalu
c) Rozwiązanie dedykowane dla zawieszek ramowych stałych,
zawieszek obrotowych oraz zawieszek obrotowych elektrycznych
d) Możliwość wymiany lub naprawy uszkodzonej poprzeczki bez
konieczności wyłączania z produkcji całej zawieszki

Wady zastosowania zawieszek uniwersalnych z wymiennymi poprzeczkami:
a) Zwiększony koszt jednostkowy inwestycji w zawieszkę
uniwersalną