Zalety zastosowania zawieszek obrotowych z silnikiem elektrycznym:
a) Brak występowania zjawiska „Zapowietrzenia detali i przenoszenia kąpieli”
b) Możliwość zawieszenia największej ilości detali ze wszystkich typów
zawieszek
c) Najlepsza równomierność rozłożenia warstwy metali na detalach
d) Uniwersalność zawieszki polegająca na możliwości montażu wymiennych
poprzeczek dla innych detali

Wady zastosowania zawieszek obrotowych z silnikiem elektrycznym:
a) Wyższe koszty inwestycji w stosunku do standardowych zawieszek
obrotowych
b) Dłuższy czas realizacji zamówienia w stosunku do standardowych zawieszek
obrotowych
c) Konieczność adaptacji linii produkcyjnej klienta pod możliwość wykorzystania
zawieszek z napędem elektrycznym