Zalety zastosowania zawieszek obrotowych:
a) Eliminacja zjawiska przenoszenia kąpieli
b) Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska
„Zapowietrzenia detali”
c) Brak konieczności modyfikacji linii produkcyjnej klienta
d) Możliwość uzbrojenia zawieszek w akcesoryjne ekrany oraz anody
pomocnicze

Wady zastosowania zawieszek obrotowych:
a) Zwiększone koszty inwestycji w stosunku do zawieszek ramowych
b) Dłuższy czas realizacji zamówienia w stosunku do produkcji
zawieszek ramowych
c) Konieczność zamówienia lub modyfikacji trawersu
d) Zmniejszona ilość detali możliwych do zawieszenia w stosunku do
zawieszek nieobrotowych