Zawieszki ramowe

Zalety zastosowania zawieszek ramowych:
a) Zwiększona obciążalność masy produkowanych detali
b) Zwiększona obciążalność prądowa zawieszek
c) Możliwość zawieszenia maksymalnie dużej liczby detali w opcji
jednostronnej lub dwustronnej.
d) Możliwość uzbrojenia zawieszek w akcesoryjne ekrany oraz
anody pomocnicze

Wady zastosowania zawieszek ramowych:
a) Ograniczona uniwersalność montażu zawieszek na różnych
liniach
b) Znaczna waga konstrukcji
c) Zwiększony koszt inwestycji w stosunku do zawieszek
prętowych
d) Możliwość występowania zjawiska „Przenoszenia kąpieli”